Trygg Valborg

Vi vill att du ska känna dig välkommen och väl omhändertagen under Valborg i Uppsala. Valborgsfirandet i Uppsala har inte en arrangör. Det är en samling av olika händelser, arrangerade av olika arrangörer, och en del spontana inslag. Du som besökare är en viktig del i firandet, vi alla har ett gemensamt ansvar att förvalta de traditioner och det arv som Valborgsfirandet i Uppsala, eller Sista april som det också kallas, för med sig.

Sedan några år tillbaka har vi i Uppsala skapat ett tätt samarbete i syfte att göra Valborgfirandet tryggt och rent. Myndigheter, företag, föreningar och nationer går ihop och tar gemensamma krafttag inför och under Valborg. Inom samarbetet arbetar vi för ökade sjukvårdsinsatser, renhållning, olika typer av informationsinsatser och samordning mellan olika parter.

Vi samarbetar för en tryggare Valborg 2021:
Uppsala kommun, Upp­sala universitet, Destination Uppsala, Kuratorskonventet, Polisen, Brandförsvaret, Aka­demiska sjukhuset, Ambulanssjukvården, Röda korset, Nobina, UL, SL, SJ, Uppsala teknolog-och naturve­tarkår, Uppsala Akademiförvaltning, Akademiska hus, Studentstaden, Svenska kyrkan, Universitetskyrkan m.fl.

Tipsa oss
Håll oss gärna informerade om hur du upplever läget på stan. Ring 018 727 48 18 eller skicka ett sms till 0708 56 39 91, Kvalborg kl.13:00 – 01.00 samt Valborg kl. 08.00 till 03.00. Vid pågående brott eller allvarlig skada, ring 112!

Mer information

Anna Gozzi
Projektledare Destination Uppsala
Tel: 018 727 48 08
anna.gozzi@uppsala.se