Tillbaka till startsidan

Champagnegalopp å Södermanlands-Nerikes nation 2023


30 Apr - 30 Apr

12:00-17:00

SÖDERMANLANDS-NERIKES NATION PRESENTERAR CHAMPAGNEGALOPPEN – VALBORG – 2023!
Som att inte Festivaldagarna var nog presenterar vi som grädden på moset Uppsalas fetaste Champagnegalopp! Den sista april slår vi upp dörrarna för en oförglömlig dag och utlovar bubbel i mängder, livemusik och en fantastisk stämning! Vill du uppleva den bästa av champagnegalopp är Snerikes platsen att vara på!
Tid: 12:00-17:00
Biljettsläpp
27/3 – klockan 16.00. Detta biljettsläpp är för medlemmar vid Södermanlands-Nerikes nation och gäller festivalband för Skvalborg och Kvalborg samt biljetter till Champagnegaloppen. Det kommer gå att köpa max tre festivalband och max tre biljetter till Champagnegaloppen per person. Om du köper till personer som inte är med dig behöver du visa bild på personernas legitimation och nationskort som visar att personerna är medlemmar vid Snerikes nation.
28/3 – klockan 12:00. Kommer att öppnas i mån av tillgänglighet!
Detta biljettsläpp är för både studenter vid Uppsala och vid andra universitet och högskolor och gäller festivalband för Skvalborg och Kvalborg samt biljetter till Champagnegaloppen. Det kommer gå att köpa max tre festivalband och max tre biljetter till Champagnegaloppen per person och vid köpet behöver du visa bild på legitimation och studentkort för personerna. Gäster från andra lärosäten behöver inte ha Valborgsgästkort vid köpet men kommer behöva visa upp Valborgsgästkort eller nationskort i entrén för att få komma in.
Festivalbanden gäller för Skvalborg och Kvalborg. Biljetter till Champagnegaloppen säljs separat men vid samma tillfälle. Biljettsläppet kommer att ske på kontorshuset Brundisium, den gråa byggnaden framför Snerikes rosa slott, och det kommer att dras en kö längst med S:t Larsgatan för er som vill köpa biljetter.
Priser:
Champagnegaloppen – 250 kr
Festivalband – 950 kr
På champagnegaloppen kommer det gå att köpa biljetter i dörren i mån av plats. Så om du endast vill gå på champagnegaloppen så kan du säkra din plats antingen på biljettsläppet eller genom att komma tidigt till galoppen på Valborg.
Glöm inte att följa Snerikes på Instagram och Facebook för uppdateringar om evenemangen!
Länk till Snerikes Valborg 2023 – Festivaldagarna: https://fb.me/e/2CRJZAwcS
______________________________________________________
[English]
SÖDERMANLANDS-NERIKES NATION PRESENTS CHAMPAGNEGALOPPEN – VALBORG – 2023!
As if the Festival Days weren’t enough, we present as the icing on the cake Uppsala’s greatest Champagne gallop! On the last of April we open the doors for an unforgettable day and promise bubbles in quantities, live music and a fantastic atmosphere! If you want to experience the best of champagne gallops, Snerikes is the place to be!
Time: 12:00-17:00
Ticket release
27/3 – This ticket release is for members at Södermanlands-Nerikes nation and applies to festival bands for Skvalborg and Kvalborg as well as tickets to the Champagne Race. It will be possible to buy a maximum of three festival bands and a maximum of three tickets to the champagne gallop per person. If you buy for a person who is not with you, you need to show a picture of the person’s ID and nation card showing that the person is a member of Snerikes nation.
28/3 – This ticket release is for non-members and will be opened subject to availability.
The festival bands are valid for Skvalborg and Kvalborg. Tickets for the champagne gallop are sold separately but at the same time. The ticket release will take place at the office building Brundisium, the gray building in front of Snerikes pink castle, and there will be a queue along S:t Larsgatan for those who want to buy tickets.
Prices:
Champagne gallop – 250 SEK
Festival band – 950 SEK
At the champagne gallop, it will be possible to buy tickets at the door subject to availability. So if you only want to go to the champagne gallop, you can secure your place either at the ticket release or by coming early to the gallop on Valborg.
Don’t forget to follow Snerikes on Instagram and Facebook for regular updates on the events!
Link to Snerikes Valborg 2023 – Festival Days: https://fb.me/e/2CRJZAwcS