Tillbaka till startsidan

Kontakt

Servicecenter

Servicecentret är en knytpunkt för samverkan mellan myndigheter, goda krafter, kollektivtrafik och näringsidkare. Centrets syfte är att i tidigt skede kunna rikta sociala insatser till rätt område.

Telefon: 018-727 86 62

Forsränningen

Arrangör: Uppsala teknolog- och naturvetarkår
Kontaktperson: Maria Langkilde, 0709-10 40 00
E-post: forskarl@forsranningen.utn.se
Webbplats: www.forsranningen.utn.se

Mösspåtagningen

Arrangör: Uppsala universitet
Telefon: 070-42 50 608
Webbplats: www.uu.se/sistaapril

Orphei Drängars konsert vid Carolina Rediviva

Arrangör: Orphei Drängar och Uppsala universitet
E-post: info@od.se
Webbplats: www.od.se

Valborgsbalen på slottet

Arrangör: Allmänna Sången
E-post: ordforande@allmannasangen.se
Webbplats: www.allmannasangen.se

Synpunkter om webbplatsen?

Kontakt: Kuratorskonventet
E-post: ka@kuratorskonventet.se
Webbplats: www.kuratorskonventet.se

Övriga synpunkter om valborg i Uppsala?

Kontakt: Projektledningen, Destination Uppsala
E-post: valborg@destinationuppsala.se
Webbplats: www.destinationuppsala.se

Valborg i Uppsala

Samarbetet

Sedan några år tillbaka samarbetar ett flertal organisationer i Uppsala för att valborgsfirandet ska bli så bra som möjligt. Bland huvudorganisatörerna finns Destination Uppsala, Uppsala kommun, Uppsala universitet och Uppsalas studentnationer genom samarbete i Kuratorskonventet.

Läs mer här