Tillbaka till startsidan

Karta stängda parker under valborg

På grund av rådande smittorisk är Stadsträdgården, Ekonomikum- och Observatorieparken avstängda under valborg.

Detta enligt Förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Det är tillåtet att passera parkerna på gång- och cykelvägar men förbjudet att dröja kvar på parkområdena. Den som bryter mot förbudet riskerar böter. Se områdeskarta för respektive avstängd park här.

Tack för att du tänker större och firar mindre.

Bara 12 månader kvar till valborg

För att undvika folksamlingar och trängsel skjuter vi upp årets valborgsfest. Det är såklart trist men nödvändigt för att vi ska minska smittspridningen och se fram emot nästa år. Tack för att du tänker större och firar mindre.

Läs mer här