Tillbaka till startsidan

Vårhyllningen vid Gunillaklockan


30 Apr - 30 Apr

21:00-22:00

Klockan 21.00 framträder Allmänna Sången i vårhyllningen vid Gunillaklockan, vid Uppsala slott. Det är ett uppträdande med anor från början av 1800-talet. I år firar vårhyllningen 200 år med en storkör som samlas för att gemensamt sjunga in våren. Curator Curatorum, Elenor Söderberg håller också i det traditionella vårtalet vid Gunillaklockan, följt av en kortare hyllning av Uppsala studentkårs ordförande Anton Sánchez Sulejmani. Vårhyllningen sänds genom Sveriges Radio och är ett samarbete mellan Kuratorskonventet och Allmänna Sången, samt Uppsala kommun och Sveriges Radio.
1822 skrevs “Vårsång”, mer känd som “Våren är kommen”, av Arrhén von Kapfelmann för att framföras första gången i samband med valborgsmässofirandet i slottsbacken år 1823. Detta var även första gången som körsång blev en del av Uppsalabornas firande av våren. Denna tradition av att fira vårens ankomst, “vårhyllningen”, är något som Allmänna Sången har firat oavbrutet i snart 200 år.
Varmt välkomna att gemensamt fira sista april och vårens ankomst!
ENGLISH:
Allmänna Sången is performing at 21.00 to celebrate the arrival of spring at Gunillaklockan by Uppsala Castle. It is a performance with roots from the beginning of the 1800s. This year we celebrate 200 years with a large choir, which will sing to the arrival of spring. Curator Curatorum, Elenor Söderberg, will also hold the traditional speech to spring, which is followed by a short tribute from the president of Uppsala studentkår, Anton Sánchez Sulejmani. The celebration is aired by Sveriges Radio and is a collaboration between Kuratorskonventet and Allmänna Sången, as well as Uppsala kommun and Sveriges Radio.
In 1822, the song ”Vårsång” (more commonly known as ”Våren är kommen”) by Arrhén von Kapfelmann was performed for the first time at the Walpurgis celebration in 1823. This was also the first time choirsong became part of the Uppsala inhabitants’ celebration of spring. Allmänna Sången has celebrated this tradition continously for almost 200 years.
Welcome to celebrate Sista April and the arrival of spring with us!