Karta över Valborg i Uppsala #Sverigesvalborg

Faciliteter, avstängningar och annat nyttigt:

Karta över Ekonomikumparken:

Mer övergripande karta över vilka avstängningar som gäller när: