Kontakt

Behöver du komma i kontakt med servicecentret?

Du når dem på 018-727 48 18 eller 0708-56 39 91

Har du frågor rörande Forsränningen?

Arrangör: Uppsala teknolog- och naturvetarkår.
Kontaktperson: Maria Langkilde, 0709 10 40 00
E-posta Forsränningen
Webbplats: Forsränningen

Har du frågor rörande Mösspåtagningen?

Arrangör: Uppsala universitet.
018-425 00 77.
www.uu.se/sistaapril

Har du frågor rörande OD:s konsert?

Arrangör: Uppsala universitet
www.od.se
info@od.se

Har du frågor rörande balen på slottet?

Arrangör: Allmänna Sången.
ordforande@allmannasangen.se
www.allmannasangen.se

Har du synpunkter eller åsikter om webbplatsen?

Kontakta Kuratorskonventet.
ka@kuratorskonventet.se
www.kuratorskonventet.se

Har du övriga synpunkter om Valborg i Uppsala?

Kontakta projektledningen hos Destination Uppsala.
E-post: valborg@destinationuppsala.se