Kampanjen Varannan Vatten

Varannan Vatten – För en bättre valborg

header VV

Kampanjen ”Varannan Vatten” startades på Kuratorskonventets initiativ vårterminen 2009 och har sedan dess varit ett självklart inslag i firandet av Valborg i Uppsala. Samarbetet kring Varannan vatten är tätt sammanlänkat med Uppsala universitet och Uppsala kommun och är så än idag. Begreppet ”Varannan vatten” i denna bemärkelse grundar sig i en informationskampanj som startades av Region Gotland på Gotland.

Bakgrunden till kampanjen har sin upprinnelse i att evenemanget under många år har varit en stor student- och folkfest med fokus på alkohol. Detta är något som nationerna samt kommunen och universiteten vill motverka, varpå Varannan vatten-kampanjen startades. Målet är att ur ett folkhälsoperspektiv stävja berusningsgraden bland människor som firar Valborg och motverka överservering på nationerna. Tillsammans kommer nationerna och kommunen att dela ut cirka 84 000 flaskor under Valborg 2020.

Vatten hittar du på:

– Alla studentnationer

– Resecentrum

– Gamla torget

– Slottsbacken

– Ekonomikumparken

För varje år utarbetas en ny illustration. Kuratorskonventet väljer färg och ger förslag på illustration som sedan tas fram av Jesper Holm från designbyrån Gistvall-Holm. Detta gör att kampanjen förnyas år från år men behåller sin grund, nämligen drick Varannan vatten!

Läs mer på Kuratorskonventets hemsida.