Kampanjen Varannan Vatten

Blöt Valborg i Uppsala utlovas

header VV

Kampanjen ”Varannan Vatten” startades på Kuratorskonventets initiativ vårterminen 2009 och har sedan dess varit ett självklart inslag i firandet av Valborg i Uppsala. Samarbetet kring Varannan vatten var redan från början tätt sammanlänkat med Uppsala universitet och Uppsala kommun och är så än idag. Begreppet ”Varannan vatten” i denna bemärkelse grundar sig i en informationskampanj som startades av Region Gotland på Gotland.

Bakgrunden till kampanjen har sin upprinnelse i att evenemanget under många år har varit en stor student- och folkfest med fokus på alkohol. Detta är något som nationerna samt kommunen och universiteten vill motverka, varpå Varannan vatten-kampanjen startades. Målet är att, ur ett folkhälsoperspektiv, stävja berusningsgraden bland människor som firar Valborg och motverka överservering på nationerna. Tillsammans kommer nationerna och kommunen att dela ut cirka 72 800 flaskor under Valborg 2016.

Vatten hittar du på:

– Alla nationer

– Resecentrum

– Gamla torget

– Slottsbacken

– Ekonomikumparken

För varje år utarbetas en ny illustration, som hittills har ritats av Jesper Holm. 2016 heter den ”bad” och föreställer två glada personer som badar och dyker. Detta gör att kampanjen förnyas år från år men behåller sin grund, nämligen drick Varannan vatten!

Läs mer på Kuratorskonventets hemsida.