Tillbaka till startsidan

Klubb Valborg


28 Apr - 1 May

20:00-04:00

KLUBB VALBORG – VÄRMLANDS NATIONS VALBORGSFIRANDE 2023
Fira Valborg med oss på Värmlands nation! Värmlands gör något av det vi vet bäst: Klubb, klubb och mera klubb! I tre hela dagar öppnar vi upp huset och trädgården för vårens händelse, Klubb Valborg! Det betyder att du får chansen att dansa loss på ett (eller alla?) av våra tre (!!!) dansgolv. Samt besöka alla sex barer under Skvalborg, Kvalborg OCH Valborg. Självklart utlovas en härlig stämning, välkomna in i värmen!
🎉 Följande öppettider gäller 🎉
Skvalborg (28/4) 20:00 – 02:00
Kvalborg (29/4) 20:00 – 02:00
Valborg (30/4) 18:00 – 04:00
Under Valborg välkomnar Värmlands nation även alla in in i värmen till vår traditionsenliga valborgsillunch kl. 11dk! Mer info kommer.
❗INFORMATION OM BILJETTSLÄPP❗
Med en förköpsbiljett har du möjlighet att bryta kön fram till kl. 21:00 på Skvalborg och Kvalborg samt kl. 19:00 på Valborg. Kommer du efter det fungerar biljetten endast som betalmedel och du kan inte längre bryta kön.
Biljetten ges i form av ett band, tappar du bort det kommer du inte få ett nytt så se till att hålla koll på det! Återköp görs ej och det är inte heller tillåtet att sälja vidare.
FÖRSÄLJNINGSDAGAR
Försäljning för medlemmar den 4/4 från kl. 16 – 19
Icke-medlemmar 5/4 kl 16 – 19
Det är endast tillåtet att köpa till sig själv (din kompis måste alltså köpa biljett själv!).
Försäljningen sker i nationshusets stora sal.
Ta med giltigt ID och nationskort.
Bandet gäller alla tre dagar och kostar 400 kr.
❓ KOMMER DET FINNAS MÖJLIGHET ATT KÖPA INTRÄDE I DÖRREN ❓
Det är såklart också möjligt att betala inträde i dörren!
Priserna som gäller då (medlem/icke-medlem):
Skvalborg och Kvalborg 75/125 kr
Valborg 125 /175 kr
Hoppas vi ses där! Om du inte redan gjort det, kolla in vår video (skapad av Calle Hjortzberg) från förra årets valborgsfirande för att komma i rätt stämning redan nu!
✨✨✨✨✨
ENGLISH:
Celebrate Valborg with us at Värmland’s nation! For three whole days we open up the house and our garden for Klubb Valborg! This means you get the chance to dance on one (or all?) of our three (!!!) dance floors. And visit all six bars during Skvalborg, Kvalborg AND Valborg. Of course, a wonderful atmosphere is promised!
🎉 Following opening hours apply 🎉
Skvalborg (28/4) 20:00 – 02:00
Kvalborg (29/4) 20:00 – 02:00
Valborg (30/4) 18:00 – 04:00
During Valborg Värmlands Nation welcomes everyone into the warmth to our traditional valborgssillunch at 11 dk! More info to come!
❗Information regarding ticket sales❗
With an advance ticket, you break the queue until 21:00 at Skvalborg and Kvalborg and until 19:00 at Valborg. After that you can no longer break the queue and the ticket will only serve as a means of payment. The ticket is given in the form of a band and if you lose it, you will not get a new one. Therefore, make sure to keep an eye on it once you have it! Repurchases are not made and it is also not permitted to resell the tickets.
Bands will be on sale for members on 4/4 at 16 – 19 and for non-members on 5/4 at 16 – 19. It is only allowed to buy one for yourself (so your friend must buy a ticket themself!).
The sale takes place in the main hall of the Nation House.
Bring your ID and nation card.
The band is valid for all three days and costs 400 kr.
❓WILL IT BE POSSIBLE TO PAY FOR ENTRY AT THE DOOR❓
It is of course also possible to buy a ticket at the door. The prices that apply then (member/non-member) are 75kr/125kr for Skvalborg and Kvalborg and 125kr/175 kr for Valborg.
We hope to see you there and if you haven’t already done so, make sure to check out our video (made by Calle Hjortzberg) from last year’s celebration to get in the right mood!