Tillbaka till startsidan

Snerikes valborg 2023


28 Apr - 30 Apr

17:00-02:00

Vänner! Medlemmar! Studenter!
Dagen som ni alla har väntat på är kommen och vi vill med stolthet presentera Valborg – Festivaldagarna på Södermanlands-Nerikes nation 2023! Vi kommer att bjuda på två fullspäckade, fantastiska och oförglömliga dagar innehållandes liveuppträdanden med flertalet aktuella artister, DJ-framträdanden och mycket mer! Som det inte var nog kommer vi efter liveartisterna att öppna upp för släpp på både Skvalborg och Kvalborg i nationshuset! Artister och DJ:s kommer att presenteras i evenemanget under de kommande veckorna, så var noga med att klicka i “intresserad” eller “kommer” för att inte missa alla spännande uppdateringar!
Biljettsläpp
27/3 – klockan 16.00. Detta biljettsläpp är för medlemmar vid Södermanlands-Nerikes nation och gäller festivalband för Skvalborg och Kvalborg samt biljetter till Champagnegaloppen. Det kommer gå att köpa max tre festivalband och max tre biljetter till Champagnegaloppen per person. Om du köper till personer som inte är med dig behöver du visa bild på personernas legitimation och nationskort som visar att personerna är medlemmar vid Snerikes nation.
28/3 – klockan 12:00. Kommer att öppnas i mån av tillgänglighet!
Detta biljettsläpp är för både studenter vid Uppsala och vid andra universitet och högskolor och gäller festivalband för Skvalborg och Kvalborg samt biljetter till Champagnegaloppen. Det kommer gå att köpa max tre festivalband och max tre biljetter till Champagnegaloppen per person och vid köpet behöver du visa bild på legitimation och studentkort för personerna. Gäster från andra lärosäten behöver inte ha Valborgsgästkort vid köpet men kommer behöva visa upp Valborgsgästkort eller nationskort i entrén för att få komma in.
Festivalbanden gäller för Skvalborg och Kvalborg. Biljetter till Champagnegaloppen säljs separat men vid samma tillfälle. Biljettsläppet kommer att ske på kontorshuset Brundisium, den gråa byggnaden framför Snerikes rosa slott, och det kommer att dras en kö längst med S:t Larsgatan för er som vill köpa biljetter.
Pris festivalband: 950 kr
Viktigt! På Festivaldagarna kommer banden att bryta kön fram till klockan 20:00. Efter det kommer det gå att köpa inträde i dörren för 475 kr i mån av plats. Banden kommer fortfarande att vara giltiga som inträde med inte bryta kön. Klockan 23:30 kommer vi att öppna för försäljning av släpp-biljetter i dörren för 100 kr.
Mer information kommer att publiceras löpande.
____________________________________________________________________
Friends! Members! Students!
The day that you all have been waiting for is here and we want to proudly present Valborg – Festival days at Södermanlands-Nerikes nation 2023! We offer two packed, amazing and unforgettable days with live performances by current artists, DJ-performances and much more! If that was not enough, after the live artists we will open up for an after party at Skvalborg and Kvalborg in the nation house! Artists and DJs will be featured in the event in the coming weeks, so be sure to click ’interested’ or ’coming’ to not miss out on all the exciting updates!
Ticket release:
27/3 – This ticket release is for members of Södermanlands-Nerikes nation and applies to festival bands for Skvalborg and Kvalborg and tickets to the champagne gallop. It will be possible to buy a maximum of three festival bands and a maximum of three tickets to the champagne gallop per person. If you buy for a person who is not with you, you need to show a picture of the person’s ID and nation card showing that the person is a member of Snerikes nation.
28/3 – This ticket release is for non-members and will be opened subject to availability.
The festival bands are valid for Skvalborg and Kvalborg. Tickets for the champagne gallop are sold separately but at the same time. The ticket release will take place at the office building Brundisium, the gray building in front of Snerikes pink castle, and there will be a queue along S:t Larsgatan for those who want to buy tickets.
Price festival band: 950 SEK
Important! On the Festival Days, the bands will break the queue until 20:00. After that, it will be possible to buy entry at the door for 475 SEK subject to availability. The bands will still be valid as entry but will not break the queue. At 23:30 we will open for sale of after party tickets at the door for 100 SEK.
More information will be published continuously.